Dijital entegrasyon diğer bir deyişle ürün yerleştirme program yayını esnasında aleni veya dolaylı olarak bir markadan bahsedilmesidir. Markanın afişi, logosu yayınlayacak şekilde de olabilir. Veya dizi oyuncuları bir ürünü kullanıp bu üründen bahsedebilir.