Vizyon Nedir? – Misyon Ne Demek?

Günümüz şartlarında niçin var olduğunu bilmeyen işletmeler ulaşmak istedikleri yeri de, sağlam seçemeyecekler ayrıca bu süreçte çeşitli hatalar yapacaklardır. stratejik planlamanın ana unsurlarını ifade etmekte olan misyon ve vizyon kavramları ayrıca bir takım değerlerin somut ifadelerinden bahsetmektedir. Bu kavramlar lider işletmelerde yeni işe başlayan çalışana ilk önce öğretilen ve işletmenin kültürünün benimsetilmesi açısından önemli ifadeler bütünü olmanın yanında, ek olarak stratejik bakış açısının göstergesel tanımları olacak şekilde oluşturulmaktadır. Diğer taraftan neyi nereye varmak amacıyla planladığını bilmeyen veya bu bakış açısıyla hazır edilmemiş planlar, yanlış iş göstergelerine ulaşacaktır.

Vizyon Nedir?

İşletmeler’de kullanılan manasıyla vizyon, kurumların gelecekte ulaşmayı istedikleri hedeflerin zihinsel tasarımları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vizyon, işletme tarafından ulaşmak istenilen muhtemel gelecektir. Vizyon ayrıca stratejik planlama ve yönetim ögelerini yönlendiren ve bütünleştiren bir özelliğe sahiptir.

Vizyon kavramı Latince’deki  “videre” sözcüğünden gelmekte. Birçok manası olan videre fiilinden  türetilmiş “Visio” sözcüğünün manası uyanık olma anlamak, kavrama karşılığında kullanılıp, hayalperest, düşlerde dolaşan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Vizyon geleceğe dair bir duygudur. Gelecekle alakalı hayal ediliyor olan bir duygudur.

Misyon Nedir?

Misyon, vizyonla karıştırılmasına karşın, vizyondan farklı bir nitelik taşımaktadır. Misyon, vizyonun nasıl başarılacağına dair yol gösteren bir mana taşımaktadır.

Misyon işimiz nedir, ne olacaktır, ne olmalıdır? suallerine cevap olur. İşletmenin tüm çalışanları için uygulamalar söz konusu olduğunda kılavuz niteliği taşır. İşletmenin çalışanlarının faaliyetlerine kendilerini adamalarına misyon fayda sağlamaktadır. Misyon, vizyona göre daha realist ve uygulanabilir özellikler taşımaktadır. Neyin nasıl yapılması gerektiğini belirtir.